Stavebné sporenie v ČSOB Stavebnej sporiteľni

ČSOB Stavebná sporiteľňa („ČSOB SP“) ponúka záujemcom, ktorí majú voľné finančné prostriedky a chcú ich bezpečne uložiť a výhodne zhodnotiť základné stavebné sporenie určené pre dospelých aj deti do 18 rokov – Profit, Profit Plus alebo Profit Kľúčik.

 

Čo získa klient so stavebným sporením od ČSOB SP?

 

Pri uzatváraní zmluvy o stavebnom sporení sa vopred dojednáva cieľová suma. Cieľová suma je objem finančných prostriedkov, ktorý je potrebný na realizáciu zámerov a potrieb budúceho stavebného sporiteľa. Výšku cieľovej sumy si klient volí podľa finančného zámeru a svojich finančných možností, časového plánu realizácie svojho zámeru, ako aj podľa druhu svojej bytovej potreby. V ČSOB SP je najnižšia možná cieľová suma 1 500 €. Cieľovú sumu je možné v priebehu sporenia, v závislosti meniacich sa potrieb stavebného sporiteľa, zvyšovať.

Od výšky cieľovej sumy sa odvíjajú spravidla aj niektoré poplatky stavebných sporiteľní (vypočítavané percentuálne), napr. poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení alebo poplatok za zvýšenie cieľovej sumy.

ČSOB SP má však práve tieto dva druhy poplatkov fixné.

 

Poplatky

Poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení je v ČSOB SP v type sporenia Profit 40 € a v type sporenia Profit Kľúčik 35 €. Ak by si klient uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou 5 000 €, v ČSOB SP by za jej uzatvorenie zaplatil len 40 €.

Napr. pri vyššej cieľovej sume 10 000 € by poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení zostal v ČSOB SP stále 40 €.

V ČSOB SP je však výhodný aj poplatok za zvýšenie cieľovej sumy. Ako už bolo uvedené vyššie, je fixný, teda neodvíja sa od výšky cieľovej sumy. V súčasnosti je tento poplatok 7 €.

 

Výhody a úročenie stavebného sporenia

Veľmi podstatnou položkou každého sporenia, a teda aj stavebného sporenia, je úročenie vkladu. V ČSOB SP je úročenie pre sporiace typy sporenia jednotné – a to až vo výške 2 % ročne.

Okrem vyššie spomenutých výhod, ktoré klient získa len v ČSOB SP, získava k stavebnému sporeniu aj:

· štátnu prémiu v roku 2013 až 11,5 % z ročného vkladu, maximálne 66,39 €, pričom štátna prémia nepodlieha dani z príjmu a pripisuje sa raz ročne,
· možnosť využiť nasporenú sumu po 6 rokoch sporenia na čokoľvek,
· bezpečnú formu investovania finančných prostriedkov vďaka Zákonu o ochrane vkladov,
· možnosť získať stavebný úver so zvýhodnenými podmienkami.

 

Zisk zo stavebného sporenia po 6 rokoch sporenia:

Mesačný vklad* 48,10 Eur

Ročný vklad* 577,30 Eur

Vklady spolu

3463,92 Eur

3463,80 Eur

Štátna prémia **

398,34 Eur

398,34 Eur

Úroky po zdanení

184,51 Eur

210,36 Eur

Nasporená suma

4046,77 Eur

4072,50 Eur

Zisko zo sporenia

582,85 Eur

608,70 Eur

Prepočet je bez poplatku za uzavretie zmluvy a bez ročného poplatku za vedenie účtu.

* optimálny vklad pre získanie plnej štátnej prémie v roku 2013
** 66,39 € v roku 2013

 

Akcie k produktom stavebného sporenia v ČSOB SP

Okrem základného stavebného sporenia ponúka ČSOB SP aj rôzne akcie. Patrí sem Investičný balík s výhodou – mimoriadna ponuka, Pásmové úročenie, Profit Kľúčik s benefitmi.

 

Investičný balík s výhodou – mimoriadna ponuka

Ak si stavebné sporenie uzatvorí celá rodina v rámci akcie Investičný balík s výhodou – mimoriadna ponuka a vloží jednorazovo vklad na začiatku sporenia, zabezpečí si:

· znížený fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 20 €,
· maximálne výnosy zo stavebného sporenia získaním štátnej prémie pre seba a až 7 rodinných príslušníkov,
· možnosť účelového výberu nasporenej sumy po 2. roku sporenia bez poplatku,
· výpoveď zmluvy po 2. roku sporenia zadarmo.

Príklad:

počet klientov v balíku

min. počiatočný vklad

zhodnotenie počiatočného vkladu v 1. roku

odporúčaný vklad za 2 roky

zhodnoteine odporúčaného vkladu za 2 roky

1

1400 Eur

4,00%

1977,30 Eur

6,81%

2

1400 Eur

6,43%

2544,60 Eur

8,81%

3

2100 Eur

6,43%

3831,90 Eur

8,81%

4

2800 Eur

6,43%

5109,20 Eur

8,81%

5

3500 Eur

6,43%

6386,50 Eur

8,81%

6

4200 Eur

6,43%

7663,80 Eur

8,81%

7

4900 Eur

6,43%

8941,10 Eur

8,81%

8

5600 Eur

6,43%

10218,40 Eur

8,81%

Prepočty sú orientačné. Prepočet zahŕňa úroky z vkladov 2 % p. a. po zdanení, štátnu prémiu 11,5 % z vkladov do výšky 66,39 €, poplatok za uzatvorenie zmluvy a ročný poplatok za vedenie účtu.

 

Pásmové úročenie

Ak bude klient v prvom roku sporenia pravidelne mesačne sporiť, ČSOB SP ho odmení v závislosti od výšky pravidelných mesačných vkladov úrokovým bonusom až do výšky 10 % p. a. Úrokový bonus v stanovených pásmach je nasledovný:

Výška mesačného vkladu

Úroková bonifikácia (p. a.)

Úroková sadzba spolu (p. a.)

od 0 Eur do 15 Eur

2%

od 15,01 Eur do 30 Eur

4%

6%

od 30,01 Eur do 50 Eur

8%

10%

od 50,01 Eur

2%

Nárok na úrokový bonus vznikne klientovi po uplynutí 6 – ročného cyklu sporenia v deň vysporiadania zmluvy o stavebnom sporení (pri vypovedaní zmluvy po 6. rokoch sporenia).

 

Profit Kľúčik s benefitmi

Ak rodič uzavrie stavebné sporenie svojmu dieťaťu do 18 rokov v tejto akcii získa:

· 50 % zľavu z poplatku za uzatvorenie novej zmluvy o stavebnom sporení pre svoje dieťa,
· pásmové úročenie,
· úrokový bonus až do výšky 10 % p. a.,
· výhodu ďalších 2 zmlúv o stavebnom sporení za cenu jednej,
· možnosť výberu 500 € bez poplatku po dvoch rokoch sporenia,
· darček pre každé dieťa.

 

Zdroj: ČSOB Stavebná sporiteľňa