Profily stavebných sporiteľní na Slovensku

Prinášame informačný článok o profiloch jednotlivých stavebných sporiteľní pôsobiacich na Slovensku. Nájdete tu základné údaje o každej sporiteľni ako aj priame kontakty a webové stránky.

 

Na Slovensku máme tri stavebné sporiteľne a to:

 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Sídlo: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
IČO: 31335004
Dátum zápisu do obchodného registra: 15. 10. 1992
Základné imanie: 66 500 000 EUR
Web: www.pss.sk
Kontakty:
Telefón: 02/58 55 58 55

 

Wustenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Sídlo: Grosslingová 77, 824 68 Bratislava
IČO: 31351026
Dátum zápisu do obchodného registra: 26. 05. 1993
Základné imanie: 16 597 000 EUR
Web: www.wustenrot.sk
Kontakty:
Telefón: 0800 111 123

 

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.

Sídlo: Radlinského 10, 813 23 Bratislava
IČO: 35799200
Dátum zápisu do obchodného registra: 08. 11. 2000
Základné imanie: 23 899 608 EUR
Web: www.csob.sk
Kontakty:
Telefón: 0800 111 303