Opatrenie MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015

OPATRENIE číslo 258/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pokračovať v čítaní

Opatrenie MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014

OPATRENIE číslo 287/2013 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 4. septembra 2013 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pokračovať v čítaní

Stavebné sporenie v ČSOB Stavebnej sporiteľni

ČSOB Stavebná sporiteľňa („ČSOB SP“) ponúka záujemcom, ktorí majú voľné finančné prostriedky a chcú ich bezpečne uložiť a výhodne zhodnotiť základné stavebné sporenie určené pre dospelých aj deti do 18 rokov – Profit, Profit Plus alebo Profit Kľúčik.
Pokračovať v čítaní

Opatrenie MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

OPATRENIE číslo 272/2012 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. septembra 2012 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pokračovať v čítaní